Ilmoittautumisohjeet

Kolmen kohdan pika-ilmoittautumisohjeet:

 1. Konsultoi omaa opinto-ohjaajaasi
 2. Tutustu kurssitarjottimeen & valitse kurssi(t)
 3. Ilmoittaudu kurssin ohjeiden mukaan
 1. Konsultoi omaa opinto-ohjaajaasi

Keskustele oman opinto-ohjaajasi kanssa tarpeistasi, tavoitteistasi, aikatauluistasi. Oma opinto-ohjaajasi on sinua lähellä ja tuntee sinut sekä opintosi parhaiten. Hänen kanssaan voit keskustella siitä millainen opiskelumuoto on sinulle paras, miten aikataulutat opintosi ja pidät yllä opiskelumotivaatiota.

Verkkolukiosivustolla ei ole erillistä opinto-ohjausta, eikä sivustolta voi kysyä korvaavuuksista, kurssien sisällöistä, aikatauluista tai muista praktikaliteeteista. Opinto-ohjaajasi osaa vastata pätevimmin omaan opintosuunnitelmaasi koskeviin kysymyksiin ja jos haluat tietää jotain erityistä tarjottavasta kurssista, tulee sinun ottaa yhteyttä kurssin vastuuopettajaan ja/tai sen tarjoavaan kouluun kysymyksen luonteesta riippuen. Kurssia opettavan aineenopettajan lisäksi kunkin koulun koulusihteeri ja opinto-ohjaaja ovat usein hyödyllisiä tahoja.

 1. Tutustu kurssitarjottimeen & valitse kurssi(t)

Kurssitarjottimessa voit tehdä erilaisia hakuja. Löydät kurssit esimerkiksi:

 • kurssinumerolla
 • oppiaineittain aakkosittain
 • oppiaineryhmittäin (esim. matemaattis-luonnontieteelliset aineet)
 • ajoituksen mukaan
 • sen mukaan, onko kurssi pakollinen, syventävä vai soveltava
 • opetusmuodon mukaan eli opetetaanko verkko-opetuksena, lähiopetuksena vai monimuoto-opetuksena
 • opettajan nimellä
 • koulun nimellä

Kurssit voivat noudattaa koulujen jaksoja, mutta löydät myös kursseja, jotka eivät ole mihinkään jaksoon sidottuja tai ne voivat olla esim. kahden jakson aikana suoritettavia opintoja.

Kurssivalintoihisi vaikuttavat tietysti oma motivaatio, käytettävissä oleva aika, kurssien sopiminen omaan opinto-ohjelmaasi ja moni muu asia. Vaikka valinnanvaraa on kuin irtokarkkikaupassa, pohdi huolella perusteita, joilla lähdet kurssia suorittamaan. Näin vältyt epämotivoivilta aloituksilta/lopetuksilta ja käytät opiskeluaikaasi hyvin.

 1. Ilmoittaudu kurssin ohjeiden mukaan

Verkkolukiokursseja tarjoavilla kouluilla on omanlaisensa ilmoittautumiskäytännöt, joten  kurssien ilmoittautumistavat poikkeavat toisistaan. Ilmoittautumiskäytännöt saadaan ehkä joskus tulevaisuudessa yhtenäisemmiksi, mutta tässä vaiheessa opiskelijan on itse tarkistettava miten millekin kurssille ilmoittaudutaan. Jotkin koulut tarjoavat ilmoittautumista suoraan verkossa, toisille kursseille pääsyyn riittää sähköposti vastuuopettajalle ja joskus vaaditaan käyntiä paikan päällä koulun kansliassa.

Oikean tapa ilmoittautua löytyy kurssitarjottimesta kuitenkin helposti. Muistathan myös perua ilmoittautumisesi ohjeiden mukaan, jos et jostain syystä pääsekään osallistumaan kurssille. Varsinkin lähiopetettavilla erikoiskursseilla (matkat, tapahtumat jne.) voi olla käytössään nk. ”no show” -maksu eli peruuttamatta jättämisestä laskutetaan opiskelijaa.