Korkeakoulutarjontaa

Alasivuille tulossa kurssimahdollisuuksia lv 2020-2021

Yliopistotarjontaa lukiolaisille

Ammattikorkeakoulutarjontaa

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

KORKEAKOULUJEN TARJONTAA:

Studia Generalia-luentosarjoillayliopiston asiantuntijat puhuvat maailmasta ja sen ilmiöistä tieteestä käsin. Kaikille avoin luentosarja järjestetään seuraavan kerran 3.10.-31.10.2019 Helsingin yliopistossa Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) teemana rajat. Luentoja voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen tallenteina. 

Dyna-miitit on konsepti, jossa pääset tutustumaan suomalaiseen luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian osaamiseen. Voit osallistua mm. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen järjestämiin luonnontiede- matematiikka- ja teknologia-aiheisiin yleisötapahtumiin/luennoille ym. ja raportoida niitä oppimispäiväkirjatyyppisesti. Riittävän määrän osallistumisia raportoimalla saat LUMA-lukiodiplomin, jota vastaan voit anoa lukion kurssisuoritusta omassa lukiossasi. Lisätietoja https://www.luma.fi/lapsille-nuorille-perheille/dyna-miitit/

Tieteen päivät järjestetään Helsingissä seuraavan kerran 2021. Lisätietoja: https://www.tieteenpaivat.fi/fi/tieteen-paivat

YLIOPISTOJEN KURSSEJA/ VERKKOKURSSIMAHDOLLISUUKSIA LUKIOLAISILLE

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa avoimia laadukkaita ja ilmaisia verkkokursseja kaikille. Aloittelija voi lähteä liikkeelle Ohjelmoinnin MOOCista tai tekoälyn perusteisiin keskittyvästä Elements of AI -kurssista. Osaamistaan päivittävä voi syventyä vaikkapa tietoturvaan tai Fullstack –ohjelmointiin. Lisätietoja https://www.mooc.fi/

Lukiolaiset voivat suorittaa yliopistotason matematiikan ja tilastotieteen kursseja Kumpulan kampuksella. Matematiikkaa kaikkialla -kurssi sopii nimensä mukaisesti kaikille matematiikasta kiinnostuneille, eikä esitietovaatimuksia ole. Matematiikkaa kaikkialla -kurssilla tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Lisätietoa https://mooc.helsinki.fi/course/search.php?search=Matematiikkaa+kaikkialla

Jos yliopisto-opiskelu innostaa vielä enemmän, voit osallistua myös muille kursseille, jotka vaativat vankempaa matemaattista osaamista. Jos suoritat yliopistokursseja, saat niistä opintopisteitä, jotka voit hyödyntää mahdollisissa tulevissa opinnoissasi Helsingin yliopistossa. Voit lisäksi saada opinnoistasi lukion kurssisuorituksia, jos vain oma oppilaitoksesi hyväksyy ne. Lisätietoja https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/matemaattisten-tieteiden-kandiohjelma/matematiikan-ja-tilastotieteen-opintoja-lukiolaisille

Kielitieteen olympialaiset on lukiolaisille tarkoitettu kilpailu, joka tutustuttaa maailman kielelliseen monimuotoisuuteen. Kilpailutehtävien ratkaiseminen ei edellytä ennakkotietoja kielitieteestä tai tiettyjen kielten osaamista, vaan yleinen kiinnostus kieliin ja looginen päättelykyky riittävät. Olympialaiset on loistava mahdollisuus tutustua kielitieteeseen erityisesti niille lukiolaisille, jotka haluavat hakea yliopistoon opiskelemaan yleistä kielitiedettä tai muuta kieliainetta, mutta yhtä lailla kilpailu on tarkoitettu kaikille muillekin kielistä kiinnostuneille. Kielitieteen olympialaiset järjestetään kevätlukukaudella. Lisätietoja https://blogs.helsinki.fi/kielitieteen-olympialaiset/

Ilmasto.nyt (Climate.now) on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia materiaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Lisätietoja http://www.ilmastonyt.fi/

KESÄYLIOPISTO 

Helsingin seudun kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia korkeakouluopintoja muita opintoja kaikille iästä, koulutuksesta ja vuodenajasta riippumatta. Lisätieoja https://www.kesayliopistohki.fi/

KORKEAKOULUJEN VÄYLÄOPINNOT/ POLKUOPINNOT

Polkuopinnot ovat avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden suorittaa tutkintoon hyväksiluettavia opintoja ammattikorkeakoulussa ennen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä koulutuksen opintoja voi avoimen AMK:n opiskelija hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

 Lisätietoja Laurean polkuopinnoista:

https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/amk-polkuopinnot/

AVOIMET KORKEAKOULUOPINNOT

Avoimet yliopisto-opinnot: https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto

Haaga-Helian avoimet opinnot: https://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/avoin-amk?userLang=fi

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KURSSEJA LUKIOLAISILLE

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan eri ammattikorkeakouluissa ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla ja lisätietoa sivuilta: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/opiskelu/#avoinamk