Korkeakoulutarjontaa

Yliopisto-opintoja

Studia Generalia – luentosajra

Studia Generalia -luentosarjoilla yliopiston asiantuntijat puhuvat maailmasta ja sen ilmiöistä tieteestä käsin. Kaikille avoin Studia Generalia järjestettiin 30.9.-4.11.2021 Kansallismuseossa ja Tiedekulmassa sekä striimataan samanaikaisesti verkossa. Syksyn 2021 luentosarjan teemana oli yksi yliopiston perusarvoista: totuus.  Luennot ovat katsottavina myös tallenteina jälkikäteen. 

Seuraava Studia Generalia -luentosarja järjestetään syksyllä 2022.

Tutkittu tieto tekee hyvää kaikille ja kaikelle. Tieto pidentää elämää ja parantaa sen laatua. Se auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja sen asukkaita lajiin katsomatta. Se näyttää, mistä olemme tulleet ja minne olemme menossa. Viisaasti käytetty tieto on yleisavain yhteiskunnan menestykseen – ja edellytys ihmiskunnan selviytymiseen uhkien edessä.

Mutta miten tieto syntyy? Mikä on hyvän tiedon resepti? Kuka rahoittaa tutkimuksen, ja kuka siitä hyötyy? Helsingin yliopiston huippututkijat kertovat vastaukset Studia Generalia -verkkoluentosarjan luennoilla.

Lisätietoja >>

Dyna-miitit

Dyna-miitit on konsepti, jossa pääset tutustumaan suomalaiseen luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian osaamiseen.

Voit osallistua mm. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen järjestämiin luonnontiede- matematiikka- ja teknologia-aiheisiin yleisötapahtumiin/luennoille ym. ja raportoida niitä oppimispäiväkirjatyyppisesti. Riittävän määrän osallistumisia raportoimalla saat LUMA-lukiodiplomin, jota vastaan voit anoa lukion kurssisuoritusta oman lukiosi rehtorilta.

Voit aloittaa tapahtumiin osallistumisen esimerkiksi lukion ensimmäisen vuoden syksynä ja jatkaa lukion toisen vuoden kevääseen tai kolmannen vuoden syksyyn.
Lisätietoja >>

Tieteen päivät

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu, kaikki tieteenalat kattava tiedetapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista. Tieteen päivät järjestetään Helsingissä viisipäiväisinä joka toinen vuosi tammikuussa. Muissa yliopistokaupungeissa järjestetään kaksipäiväisiä Tieteen päiviä. Viime vuoden kevään tieteenpäiviä vietettiin 13.–17.1.2021 poikkeuksellisesti verkossa. Seuraavan kerran Tieteen päivät järjestetään Helsingissä tammikuussa 2023. Lisätietoja >> 

Verkkokursseja lukiolaisille yliopistoissa

Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelyntieteen osasto

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa avoimia laadukkaita ja ilmaisia verkkokursseja kaikille. Aloittelija voi lähteä liikkeelle Ohjelmoinnin MOOCista tai tekoälyn perusteisiin keskittyvästä Elements of AI -kurssista. Osaamistaan päivittävä voi syventyä vaikkapa tietoturvaan tai Fullstack –ohjelmointiin.
Lisätietoja >>

Matematiikkaa kaikkialla -kurssi

Lukiolaiset voivat suorittaa yliopistotason matematiikan ja tilastotieteen kursseja Kumpulan kampuksella. Matematiikkaa kaikkialla -kurssi sopii nimensä mukaisesti kaikille matematiikasta kiinnostuneille, eikä esitietovaatimuksia ole. Matematiikkaa kaikkialla -kurssilla tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Lisätietoja >>

Matematiikan ja tilastotieteen opinnot

Jos yliopisto-opiskelu innostaa vielä enemmän, voit osallistua myös muille kursseille, jotka vaativat vankempaa matemaattista osaamista. Jos suoritat yliopistokursseja, saat niistä opintopisteitä, jotka voit hyödyntää mahdollisissa tulevissa opinnoissasi Helsingin yliopistossa. Voit lisäksi saada opinnoistasi lukion kurssisuorituksia, jos vain oma oppilaitoksesi hyväksyy ne.
Lisätietoja >>

Kielitieteen olympialaiset

Kielitieteen olympialaiset on lukiolaisille tarkoitettu kilpailu, joka tutustuttaa maailman kielelliseen monimuotoisuuteen. Kilpailutehtävien ratkaiseminen ei edellytä ennakkotietoja kielitieteestä tai tiettyjen kielten osaamista, vaan yleinen kiinnostus kieliin ja looginen päättelykyky riittävät. Olympialaiset on loistava mahdollisuus tutustua kielitieteeseen erityisesti niille lukiolaisille, jotka haluavat hakea yliopistoon opiskelemaan yleistä kielitiedettä tai muuta kieliainetta, mutta yhtä lailla kilpailu on tarkoitettu kaikille muillekin kielistä kiinnostuneille.

Seuraavat kielitieteen kansainväliset olympialaiset järjestetään Man-saaren itsehallintoalueella Isossa-Britanniassa heinäkuussa 2022. Suomen joukkue tuleviin kisoihin valitaan perinteiseen tapaan kansallisessa karsintakilpailussa kevätlukukaudella 2022.

Lisätietoja >>

Ilmasto nyt – monialainen opintokokonaisuus

Ilmasto.nyt (Climate.now) on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia materiaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.
Lisätietoja >> 

 Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen kampuspäivä

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut (ArcadaDiakHaaga-HeliaLaurea ja Metropolia!) avasivat ovensa marraskuiseksi perinteeksi muodostuneessa AMK-kampuspäivässä torstaina 11.11.2021. Lue lisää kampuspäivästä ( linkki tänne https://www.amk-kampus.fi/?utm_source=postiviidakko&utm_medium=email&utm_campaign=opokirje

Ammattikorkeakoulujen kurkistuskurssit

Kurkistuskurssit tutustuttavat AMK-opintoihin ajasta ja paikasta riippumatta verkossa. Ne ovat ilmaisia 2. asteen opiskelijoille ja laajuudeltaan 1-5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Opinnot arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Voit hyödyntää käydyt kurssit mikäli aloitat opinnot ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja >>

Ammattikorkeakoulujen polkuopinnot

Polkuopinnot ovat avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden suorittaa tutkintoon hyväksiluettavia opintoja ammattikorkeakoulussa ennen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä koulutuksen opintoja voi avoimen AMK:n opiskelija hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.
Lisätietoja >>

Metropolian avoimen amk:n nettisivuille ja opintotarjonta on myös laajaa
Lisätietoja >> 

Avoimen ammattikorkeakoulujen opintoja lukiolaisille

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia opintoja.
Lisätietoja >>

Lukiolainen – Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoihin ilmoittautuminen alkaa tiistaina 30.11.2021

Ilmoittautuminen kevään 2022 Haaga-Helian lukiolaisille tarjoamille avoin amk-opintojaksoille avautuu ti 30.11.2021. Ilmoittautumisen päättymisajankohta löytyy kulloisenkin opintojakson kohdalta. Lukiolaispaikkoja on opintojaksoilla rajoitetusti.

Tarjonta löytyy >> https://www.haaga-helia.fi/fi/avoin-amk-lukiolaisille.

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella opintoja kymmenistä eri koulutusohjelmista.

Helsingin avoin yliopisto >>

Aalto-yliopiston avoin yliopisto >>

Kesäyliopisto

Helsingin seudun kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia korkeakouluopintoja ja muita opintoja kaikille iästä, koulutuksesta ja vuodenajasta riippumatta. Lisätietoja >>