Ohjeita opettajalle

Verkkolukio.fi on yksityiskoulujen yhteinen vaihdantaan perustuva portaali – ei erillinen työnantaja. Sen alla lukiosi voi tarjota verkko-opintoja muille Verkkolukio.fi-toiminnassa mukana olevien yksityiskoulujen opiskelijoille. Listan mukana olevista lukioista löydät yhteystiedoista, mukaan mahtuu uusia lukioita.

Lähettävä koulu maksaa oppimateriaalin opiskelijalle, opettajan palkan maksaa opettajan oma koulu. Sovi opintojakson tarjoamisesta Verkkolukio.fi:ssä esihenkilösi kanssa. 

Informoi omassa lukiossasi  opinto-ohjaajaa,  opiskelijoita ja mahdollista erillistä Verkkolukio.fi -yhteyshenkilöä tarjonnastasi. Voit esimerkiksi laatia tiedotteen Wilma-tiedotteisiin tai kotisivuillenne, mikäli se sopii koulunne profiiliin. 

Selvitä, kuinka juuri sinun koulussasi hoidetaan byrokratia suoritusten merkintöjen osalta ja toimi ohjeiden mukaisesti. 

Laadi selkeä ohje opiskelijalle
Kerro minkälaista on opiskella sinun tarjoamalla opintojaksolla. Verkkolukio.fi:n sivuille tarvitsemme informatiiviset tiedot opetusjärjestelyistäsi. Alla verkko-oppimiseen liittyviä käsitteitä:

Verkko-oppiminen eli E-learning on sateenvarjokäsite, joka kattaa sekä oppijan että kouluttajan käytössä olevat verkko-oppimisen muodot, menetelmät, toimintatavat ja välineet. Tieto- ja viestintäteknologialla on keskeinen rooli näissä kaikissa.

Etäopiskelu tarkoittaa itsenäistä ilman läsnäoltavia tunteja tehtyä opiskelua. Etätehtävät ovat itsenäisesti tehtäviä harjoituksia. 

Monimuoto-opiskeluksi (momu) sanotaan sellaista tapaa opiskella, jossa on sekä lähiopetustunteja että etäopiskeluna tapahtuvaa opiskelua ja etätehtäviä. Verkkolukio.fi:ssä tulee painottaa enemmän etäopiskelua.

Synkroninen verkko-opetus: Opetustilanne vaatii opettajan tai muiden osallistujien reaaliaikaista osallistumista, eli opetus on riippuvaista ajasta, mutta ei paikasta. Tyypillisesti synkroninen opetus on järjestetty erilaisilla virtuaalisilla luokkahuoneilla, jolloin opettaja ja opiskelijat kommunikoivat keskenään samanaikaisesti videoluennolla joko äänellä tai chatin kautta.

Asynkroninen verkko-opetus: Opiskelijat voivat käydä kurssia täysin itsenäiseen tahtiin, jolloin opettajan samanaikaista läsnäoloa ei vaadita. Asynkronisen opetuksen hyöty on täydellinen aika- ja paikkariippumattomuus, mutta haasteena on itseohjautuvan ja motivoivan oppimateriaalin tuottaminen.

lähde: https://www.mediamaisteri.com/blog/e-learning-verkko-oppiminen

Jotta saamme opintojaksosi sivuillemme tarjolle:

  • lataa oheinen ilmoittautumisexcel koneellesi ja täytä se huolelllisesti.
  • Tallenna tiedosto nimellä “Verkkolukio_fi_ ilm 2024-25_koulun-nimi”.
  • Lähetä täytetty ja uudelleen nimetty sähköpostiosoitteeseen verkkolukiokoordinaattori(at)gmail.com. Informoi myös omaa kouluasi aiemmin kerrotuilla tavoilla.

Esimerkki opintojakson ilmoittamisesta excelissä:

OPPIAINE
Nimi
Lyhenne
Vastaavuus (vanha/uusi lops)
Materiaali
Oppimisympäristö ja opiskelun järjestelyt
AJANKOHTA
Tarkat päivämäärät
ILMOITTAUDUTTAVA
VIIMEISTÄÄN

Tarkka päivämäärä
Ilmoittautuminen:
Koulun nimi
Opinto-ohjaajan nimi ja sähköpostiosoite
Jos rajoitettu Verkkolukio-opintoihin otettavien opiskelijoiden määrää

Opettajan nimi ja sähköpostiosoite
Filosofia
FI04 (Totuus (LOPS2021 / LOPS2016)
Opintojaksolla syvennytään filosofisiin teorioihin tiedosta, totuudesta, kielestä, todellisuuden luonteesta ja tieteestä, opitaan arvioimaan tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta sekä muodostetaan kokonaiskuva olio-, olemis- ja tietämiskysymysten filosofianhistoriallisesta kehityksestä.

Opintojaksolla työskennellään viikkokohtaisten kirjallisten metafysiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian tehtävien parissa. Näiden pohjalta kirjoitetaan kokoava loppuessee.

Opiskeluympäristönä on googlen classroom, jota varten opiskelijalla tulee olla google-tunnus
20.8.2024-
10.12.2024
18.8.2024Ilmoittautuminen:
Koulu
Onerva Opinto-ohjaaja
onerva.opinto-ohjaaja(at)koulu.fi
max 10 Verkkolukiosta

Opettaja:
Onni Opettaja
onni.opettaja(at)koulu.fi