Opintotarjonta 2022-2023

B
Biologia
Odotamme tarjontaa!
E
Elämänkatsomustieto
ET04 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.
29.3.202311.4.-3.6.2023Opettaja:
Laura Väisänen, laura.vaisanen(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä

 A-espanjaa verkkolukiossa kuusi opintojaksoa!

A-espanjaa aiemmin opiskelleiden on mahdollista opiskella A-espanjan kuusi ensimmäistä opintojaksoa kahden lukuvuoden aikana verkkolukion kautta. Ensimmäinen (EAA1-2, 4 op) ja neljäs (EAA4, 2 op) opintojakso alkavat toisessa periodissa, eli lokakuun alussa. Opiskelija voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana yhteensä 6 op. Suoritettuaan kaikki kuusi opintojaksoa opiskelija voi kirjoittaa A-espanjan ylioppilaskirjoituksissa.
Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä, että kontaktiopetusta. Kontaktiopetuksen ajankohdat ilmoitetaan kunkin opintojakson aluksi ja opetus toteutetaan Meetillä tai Teamsilla. Opettajina toimivat Salli Nurminen Maunulan yhteiskoulusta (EAA1-2, EAA3) ja Juan Rafols Oulunkylän yhteiskoulusta (EAA4, EAA5, EAA6).

E
Espanja,
A-kieli
EAA1-2

Etäopetus (Teams / Meet), oppintuntien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa. Opintojaksolla käytetään oppikirjan lisäksi Google Driveä.
3.10.20224.10.2022 – 7.2.2023Opettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
A-kieli
EAA3

Etäopetus (Teams / Meet), oppintuntien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa. Opintojaksolla käytetään oppikirjan lisäksi Google Driveä.
7.2.20238.2.2023-6.4.2023Opettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
A-kieli
EAA4

Etäopetus (Teams / Meet), oppintuntien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa. Opintojaksolla käytetään oppikirjan lisäksi Google Driveä.
3.10.20224.10.2022-29.11.2022Opettaja:
Juan Rafols

Ilmoittautuminen:
juan.rafols(at)oyk.fi

Oulunkylän yhteiskoulu
Espanja,
A-kieli
EAA4

Etäopetus (Teams / Meet), oppintuntien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa. Opintojaksolla käytetään oppikirjan lisäksi Google Driveä.
29.11.202230.11.2022-7.2.2023Opettaja:
Juan Rafols

Ilmoittautuminen:
juan.rafols(at)oyk.fi

Oulunkylän yhteiskoulu
Espanja,
A-kieli
EAA6

Etäopetus (Teams / Meet), oppintuntien ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa. Opintojaksolla käytetään oppikirjan lisäksi Google Driveä.
7.2.20238.2.2023-6.4.2023Opettaja:
Juan Rafols

Ilmoittautuminen:
juan.rafols(at)oyk.fi

Oulunkylän yhteiskoulu
E
Espanja,
B3-kieli
EAB303

Osallistuminen opetukseen Maunulan yhteiskoululla.
Oppikirja Mi mundo 3-4, Sanoma Pro.
3.10.20224.10.2022-29.11.2022Opettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
B3-kieli
EAB304

Osallistuminen opetukseen Maunulan yhteiskoululla.
Oppikirja Mi mundo 3-4, Sanoma Pro.
29.11.202230.11.2022-7.2.2023Opettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
B3-kieli
EAB305

Osallistuminen opetukseen Maunulan yhteiskoululla.
Oppikirja Mi mundo 3-4, Sanoma Pro.
JatkuvaJatkuvastiOpettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
B3-kieli
EAB306

Osallistuminen opetukseen Maunulan yhteiskoululla.
Oppikirja Mi mundo 3-4, Sanoma Pro.
JatkuvaJatkuvastiOpettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
B3-kieli
EAB307

Osallistuminen opetukseen Maunulan yhteiskoululla.
Oppikirja Mi mundo 3-4, Sanoma Pro.
JatkuvaJatkuvastiOpettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
B3-kieli
EAB308

Osallistuminen opetukseen Maunulan yhteiskoululla.
Oppikirja Mi mundo 3-4, Sanoma Pro.
JatkuvaJatkuvastiOpettaja:
Salli Nurminen

Ilmoittautuminen:
salli.nurminen(at)mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Espanja,
lyhyt

EAB39

“Tule kertaamaan espanjaa ja harjoittelemaan yo-kirjoituksiin! Tutustutaan yhdessä lyhyen kielen eri tehtävätyyppeihin. Kurssin aikana kertaat kielen keskeisimmät rakenteet ja harjoitelet kuuntelua sekä teet lyhyitä kirjoitelmia.”

Opiskelutapa:
Opetus tapahtuu etänä. YO-kertaus Espanja (digikirja), Sanoma Pro, Google classroom tai Teams
12.4.2317.4.-2.9.23Opettaja:
Katriina Kurki

Ilmoittautuminen:
katriina.kurki(at)engs.fi
Englantilaisen koulun lukio
E
Englanti
Odotamme tarjontaa!
F
Filosofia
Odotamme tarjontaa!
F
Fysiikka
Odotamme tarjontaa!
H
K
Kemia
opintojaksot 1 ja 2 verkko-opiskeluna

LOPS2021 KE1-2 HUOM: Opintojaksoista ei voi suorittaa vain toista! (vastaa LOPS2016 KE1)

Opetus on keväällä verkossa. Opintoihin kuuluvat viikkotehtävät, nauhoitteen avulla tehtävä laboratoriotutkimus sekä etäkoe. Opintojakson oppikirjana Editan Ioni 1-2. Opintojakson materiaali (mm. viikkotehtävät, nauhoittet ja linkit) oppikirjaa lukuunottamatta Showbie. Etäkokeen monivalintaosio Socrative.
31.1.237.2.-18.4.23Opettaja:
Katariina Yliheikkilä

Ilmoittautuminen:
katariina.yliheikkila
(at)syk.fi

Max 36 opiskelijaa, oman lukion opiskelijat etusijalla

Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
K
Kotitalous
KO3 (uusi ops)
Kansainvälinen ruokakulttuuri
Kysy opettajalta8.2. – 6.3.2023Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ulla Ernala
ulla.ernala(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Kuvataide
KU3 (uusi ops)
Kysy opettajalta3.10. – 29.11.2022

Opettaja ja ilmoittautuminen:

Emppu Laakso
emppu.laakso(at)phyk.fi
Kuvataide
KU4,
Taiteen monet maailmat

“Inspiroidu taiteen historiasta ja nykyhetkestä”

Google Classroom,
Meet-yhteys ja henkilökohtainen ohjaus sovitusti
Jatkuva– 30.4.22 Opettaja:
Salla Iivanainen

Ilmoittautuminen:
salla.iivanainen(at)
lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lauttasaaren yhteiskoulu ja Kansainvälisen liiketoiminnan lukio
K
Käsityö
KÄ02

Tekstiilikulttuurit ja minä– matka tekstiilien
maailmaan.

Verkkoopintoja, jossa
kurssin päätyön voi
toteuttaa joko
kirjallisena työnä tai
käsityönä.
Opettaja ohjeistaa
materiaalien hankinnassa.
JatkuvaJatkuvastiOpettaja:
Nina Kivimäki

Ilmoittautuminen:
Pekko Tella
pekko.tella(at)munkka.fi
L
Liikunta
Odotamme tarjontaa!
M
Maantiede
GE2
Luonnonmaantiede
Drive
1.3.22Kevät 23Opettaja:
Pasi Salmela 

Ilmoittautuminen:
pasi.salmela(at)
rudolfsteinerkoulu.fi
Rudolf Steiner -koulu

Max 5 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Maantiede
GE02, uusi ops

tsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.
26.9.20225.10.-30.11.2022Opettaja:
Mikko Metsäkylä, mikko.metsäkylä(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 5 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Maantiede
GE03, uusi ops

tsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.
22.11.20221.12.2022-7.2.2023Opettaja:
Mikko Metsäkylä, mikko.metsäkylä(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 5 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Maantiede
GE04, uusi ops

tsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.
30.1.20238.2.-6.4.2023Opettaja:
Mikko Metsäkylä, mikko.metsäkylä(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 5 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
M
Matematiikka,
pitkä
Odotamme tarjontaa!
M
Matematiikka,
lyhyt

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tarjoaa valmennusta syksyn lyhyen matematiikan yokirjoituksiin valmistautuville.

Lähiopetuskerrat ovat:
pe 2.9. klo 17-20 sisältäen tauon
pe 9.9. klo 17-20 sisältäen tauon
pe 16.9. klo 17-20 sisältäen tauon

https://peda.net/helsinki/tyk/tya
/lukio/matematiikka-lyhyt/mab9-mkr-jakso6
Ilmoittautuminen:
aikuislukio(at) tyk.fi
tai
suoraan opettajalle matti.kyla-rekola(at) tyk.fi
Matematiikka, lyhyt
MAB10, abikurssi

Oppimateriaali ja oppimisympäristö:
Peda.net-oppimisympäristö
16.4.2023
17.4.2023-2.6.2023
Opettaja:
Matti Kylä-Rekola,
matti.kyla-rekola(at)tyk.fi
Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu tästä>> max. 5 per koulu
M
Musiikki
MU9, kirjoita musiikista
JatkuvaJatkuva
Opettaja:                         Ville Sumelles

Ilmoittautuminen:
Pekko Tella pekko.tella(at)munkka.fi
                                       Munkkiniemen yhteiskoulu
Odotamme tarjontaa!
P
Psykologia
PS6 Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (vanha ja uusi ops)

Kiinnostaako rakkaus, aggressio, prososiaalisuus ja ryhmän toimintaan vaikuttavat tekijät?

Opiskelutapa:
Itsenäisesti oppikirjan opiskelu, verkkotehtävät ja videot, lähikoe (30.1.23 klo 14.30-16.30) ja mahdollisesti yksi lähiopetuskerta (tarkentuu myöhemmin).

Oppimateriaali- ja ympäristö:
PS Sosiaalipsykologisia ilmiöitä, Studeo
25.11.202230.11.22 – 30.1.23Opettaja:
Marko Särkilahti

Ilmoittautuminen: marko.sarkilahti(at)oyk.fi
max 10 verkkolukio.fi:n kautta

Oulunkylän yhteiskoulu
Psykologia
PS6, abikurssi

Oppimateriaali- ja ympäristö:
Peda.net-oppimisympäristö; aiempien psykologian opintojaksojen oppikirjat
8.1.202311.10.2022-27.2.2023Opettaja:
Katja Karhu
katja.karhu(at)tyk.fi

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tästä>>

max 5 / koulu
R
Ruotsi
Odotamme tarjontaa!
R
Ranska
RAA01 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.Läsnäolopakko 1. tunnilla sekä näyttöviikolla näytössä.
26.9.20225.10.-30.11.2022Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Ranska
RAA02 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.Läsnäolopakko 1. tunnilla sekä näyttöviikolla näytössä.
22.11.20221.12.2022-7.2.2023Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Ranska
RAA03 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.Läsnäolopakko 1. tunnilla sekä näyttöviikolla näytössä.
26.9.20225.10.-30.11.2022Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Ranska
RAA04 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.Läsnäolopakko 1. tunnilla sekä näyttöviikolla näytössä.
29.3.202311.4.-3.6.2023Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Ranska
RAA05 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.Läsnäolopakko 1. tunnilla sekä näyttöviikolla näytössä.
22.11.20221.12.2022-7.2.2023Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Ranska
RAA06 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.Läsnäolopakko 1. tunnilla sekä näyttöviikolla näytössä.
29.3.202311.4.-3.6.2023Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
S
Suomi toisena kielenä
S2

Kirjoittaminen, S208 (Lops16)/S210 (Lops21)
Google Classroom
3.11.2210.11.22-22.12.22Opettaja:
Elina Wainio,

Ilmoittautuminen:
elina.wainio@ayk.fi

Apollon yhteiskoulun lukio

Max 10 verkkolukio.fi:stä
Suomi toisena kielenä
S2

Tekstien tulkinta, S211 (Lops 21)/(Lukutaitojen syventäminen, S209 (Lops16)
Google Classroom
22.12.229.1.-28.2.23Opettaja:
Elina Wainio,

Ilmoittautuminen:
elina.wainio@ayk.fi

Apollon yhteiskoulun lukio

Max 10 verkkolukio.fi:stä
T
Temaattiset opinnot
TO1

Oppimateriaali- ja oppimisympäristö:
Peda.net-oppimisympäristö
16.4.202311.10.2022-2.6.2023Opettaja:
Ville Hirvonen, ville.hirvonen@tyk.fi Töölön yhteiskoulun aikuislukio Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu tästä>>
max 5 / koulu
Terveystieto
TE02 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.
30.1.20238.2.-6.4.2023Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Terveystieto
TE03 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.
29.3.202311.4.-3.3.2023Opettaja:
Outi Vilkuna, outi.vilkuna(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 8 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
U
Uskonto, islam UI1

Oppimateriaali- ja oppimisympäristö:
Peda.net-oppimisympäristö; oppikirjana Verso 1, Sanoma Pro
11.10.2022-16.12.202211.10.2022-16.12.2022Opettaja:
Saarah Korpi
saarah.korpi(at)tyk.fi
Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu tästä >>
max. 5 per koulu
Uskonto
UE3
Maailman uskontoperinteet
Prezi + Dropbox
30.3.23Kevätlukukausi 2023Opettaja:
Eetu Lehtonen
Ilmoittautuminen: eetu.lehtonen(at)
rudolfsteinerkoulu.fi
Rudolf Steiner -koulu
Uskonto, ev.lut.
ue04 (uusi lops)

Itsenäistä opiskelua, ohjeet ja tehtävät Google classroomissa.
22.11.2022
1.12.2022-7.2.2023Opettaja:
Niilo Mähönen, niilo.mahonen(at)ksyk.fi

Ilmoittautuminen:
Pilvi Kantola, pilvi.kantola(at)ksyk.fi
Kulosaaren yhteiskoulu

Max 5 opiskelijaa verkkolukio.fi:stä
Y
Yhteiskuntaoppi YH1 (uusi ops)

Studeo Yh1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021)
4.8.202211.8. – 30.9.2022Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH1 (uusi ops)

Studeo Yh1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021)
26.9.20223.10. – 29.11.2022Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH1 (uusi ops)

Studeo Yh1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021)
23.11.202230.11. – 7.2.2022Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH1 (uusi ops)

Studeo Yh1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021)
8.2. – 6.4.20231.2.2023Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu.fi
Yhteiskuntaoppi YH1 (uusi ops)

Studeo Yh1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021)
11.4. – 3.6.20224.4.2023Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH2 (uusi ops)

Studeo Yh2 Taloustieto (LOPS2021)
11.8. – 30.9.20224.8.2022Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH2 (uusi ops)

Studeo Yh2 Taloustieto (LOPS2021)
3.10. – 29.12.202226.9.2022Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH2 (uusi ops)

Studeo Yh2 Taloustieto (LOPS2021)
30.11. – 7.2.202323.11.2022Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH2 (uusi ops)

Studeo Yh2 Taloustieto (LOPS2021)
8.2. – 6.4.20231.2.2023Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Yhteiskuntaoppi YH2 (uusi ops)

Studeo Yh2 Taloustieto (LOPS2021)
11.4. – 3.6.20234.4.2023Opettaja ja ilmoittautuminen:
Ville Valkeapää ville.valkeapaa(at)phyk.fi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Ä
Äidinkieli ja kirjallisuus

Luova kirjoittaminen
Jatkuva ilmoittautuminenSuoritus kolmen kuukauden aikana aloittamisesta.Opettaja ja ilmoittautuminen:

Päivi Ijäs
paivi.ijas(at)huyk.fi
Helsingin uusi yhteiskoulu
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä
ÄI10, abikurssi

Oppimateriaali ja oppimisympäristö:
Peda.net-oppimisympäristö; oppikirjana tietokirja Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava
27.2.202324.11.2022-13.4.2023Opettaja:
Taija Kujala
taija.kujala(at)tyk.fi Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu tästä >>
max. 5 per koulu
Äidinkieli ja kirjallisuus

Äi14, Luova kirjoittaminen, (Lops21)/Äi12 (Lops2016)

Google Classroom, Särmä-kirjasarjan Luovan kirjoittamisen kirja (LOPS2016)
JatkuvaJatkuvastiOpettaja:
Suvi Vesama

Ilmoittautuminen:
suvi.vesama(at)ayk.fi Apollon yhteiskoulun lukio