Aalto-yliopiston avoimet luonnontiedeluennot lukiolaisille

Aalto-yliopiston avoimet luonnontiedeluennot on suunnattu lukiolaisille, mutta myös opettajat, Aallon opiskelijat ja luonnontieteistä kiinnostuneet yläkoululaiset ovat tervetulleita. Luennoitsijat ovat Aalto-yliopiston tutkijoita ja luennoille on vapaa pääsy.

Tammi-helmikuussa on seuraavat luennot:

Aika: Tiistai 21.1.2020 klo 15-16, Biokemia
Professori Silvan Scheller: Eat­ing CO2 and hydro­gen.
How microbes may help to address ener­gy-relat­ed prob­lems.

Aika: Tiistai 4.2.2020 klo 15-16, Matematiikka
Pro­fes­sori Van­ni Noferi­ni: The fastest algo­rithm.
In the 1960s a young Ger­man math­e­mati­cian shocked the math­e­mat­i­cal com­mu­ni­ty by dis­cov­er­ing a rev­o­lu­tion­ary new prac­ti­cal method to per­form a cer­tain math­e­mat­i­cal task (that is, a new “algo­rithm”) con­cern­ing the mul­ti­pli­ca­tion of matri­ces. The nov­el­ty amazed the maths world, defy­ing more than one cen­tu­ry of pri­or beliefs of how things should be done. This led to a world­wide race to the fastest algo­rithm: a com­pe­ti­tion that is still alive and well.

Aika: Tiistai 25.2.2020 klo 15-16, Fysi­ik­ka
Jonatan Slotte: Mate­ri­als sci­ence using anti­mat­ter.
Kuin­ka anti­ma­te­ri­aa käytetään mate­ri­aal­i­tutkimuk­ses­sa.

Ajantasaiset tiedot ja muut luennot löytyvät täältä.

Lisätietoja: eija.myotyri@aalto.fi