Verkkolukio.fi NET Forumissa 16.9.2016

Valtiontalouden tilanne on kurjistanut lukioiden tilannetta: lukiot ovat joutuneet karsimaan tarjontaansa ja luopumaan niiden valinnaisten kurssien ja jopa oppiaineitten tarjonnasta, joissa ryhmäkoko jää pieneksi. Pienemmät lukiot eivät voi tarjota laajaa kurssitarjotinta. Yhteisesti tarjottavat kurssit, yhteisellä verkkokurssitarjottimella monipuolistavat lukioiden tarjontaa ja tuovat opiskelijalle lisää valinnaisuutta. Kurssien suorittaminen ajasta ja paikasta riippumatta mahdollistuu verkko-opinnoissa.

– —

NET Forumissa pureudun onnistumisen elementteihin ja ongelmakohtiinkin liittyen verkko-opetukseen. Kokoan myös erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa kursseja ja yhteistyötä.
Viimeisin kokemukseni verkkokurssiyhteistyöstä tulee Yksityiskoulujen liiton kurssitarjottimen kehitystyöstä ohjausryhmän yhtenä jäsenenä. Yksityiskoulujen liiton lukioiden opettajien into on yllättänyt minut: yhteistyössä tarjottavia kursseja on yli sata lukioiden yhteisellä kurssitarjottimella toiminnan ollessa aivan alussa. Löydät Yksityiskoulujen liiton yhteistyölukioiden tarjolla olevat kurssit verkkokurssitarjottimesta: https://verkkolukio.fi/kurssitarjotin/

Petri Vuorinen, Englantilaisen koulun rehtori, Verkkolukio.fi ohjausryhmän jäsen

29.2.2016 / Verkkolukio-tiedote

29.2.2016 / Verkkolukio-tiedote

Yksityiskoulujen Liiton alaisuudessa aloittaa toimintansa verkkolukio. 

Yleistä

Yksityiskoulujen verkkolukio-hankkeeseen on liittynyt 18 lukiota.  Hanketta koordinoi ohjausryhmä. Verkkolukiossa lukiolaisen on mahdollisuus suorittaa kursseja kokonaan verkossa, monimuoto-opetuksena, normaalina lähiopetuksena tai intensiiviviikoilla. Opiskelija käyttää kurssin järjestävän koulun oppimisympäristöjä tai muita tiloja kurssin tarjoavan koulun käytäntöjen mukaan.

Lue loppuun