Aalto-yliopiston avoimet luonnontiedeluennot lukiolaisille

Aalto-yliopiston avoimet luonnontiedeluennot on suunnattu lukiolaisille, mutta myös opettajat, Aallon opiskelijat ja luonnontieteistä kiinnostuneet yläkoululaiset ovat tervetulleita. Luennoitsijat ovat Aalto-yliopiston tutkijoita ja luennoille on vapaa pääsy.

Tammi-helmikuussa on seuraavat luennot:

Aika: Tiistai 21.1.2020 klo 15-16, Biokemia
Professori Silvan Scheller: Eat­ing CO2 and hydro­gen.
How microbes may help to address ener­gy-relat­ed prob­lems.

Aika: Tiistai 4.2.2020 klo 15-16, Matematiikka
Pro­fes­sori Van­ni Noferi­ni: The fastest algo­rithm.
In the 1960s a young Ger­man math­e­mati­cian shocked the math­e­mat­i­cal com­mu­ni­ty by dis­cov­er­ing a rev­o­lu­tion­ary new prac­ti­cal method to per­form a cer­tain math­e­mat­i­cal task (that is, a new “algo­rithm”) con­cern­ing the mul­ti­pli­ca­tion of matri­ces. The nov­el­ty amazed the maths world, defy­ing more than one cen­tu­ry of pri­or beliefs of how things should be done. This led to a world­wide race to the fastest algo­rithm: a com­pe­ti­tion that is still alive and well.

Aika: Tiistai 25.2.2020 klo 15-16, Fysi­ik­ka
Jonatan Slotte: Mate­ri­als sci­ence using anti­mat­ter.
Kuin­ka anti­ma­te­ri­aa käytetään mate­ri­aal­i­tutkimuk­ses­sa.

Ajantasaiset tiedot ja muut luennot löytyvät täältä.

Lisätietoja: eija.myotyri@aalto.fi

Muutamia ajatuksia verkkolukion oppimisalustoista ja kurssitarjonnasta

Monissa kouluissa on käytössä erilaisia oppimisalustoja ja näitä verkkolukion kautta valittavissakin kursseissa hyödynnetään koulujen nykyisiä/omia oppimisalustoja.

Yksityiskoulujen verkkolukiosivuston kautta mahdollistuville kursseille ei ole haluttu määrätä tai valita yhteistä oppimisalustaa. Tämä on paitsi kursseja tarjoavien koulujen niin myös opiskelijan etu: Kun alustat ovat valmiiksi tuttuja, voivat opettajat matalammalla kynnyksellä tarjota uusia kursseja. Ja vaikka toisesta koulusta kursseja poimiva opiskelija saattaakin joutua ottamaan haltuun uudenlaisen oppimisalustan , niin näistä taidoista on hurjasti apua lukion jälkeisiin opintoihin siirryttäessä.

Verkkolukiossa on tällä hetkellä tarjolla kunkin koulun omaa kurssitarjontaa rikastavia erikoiskursseja, sekä kursseja, joissa ryhmät jäävät pieniksi omassa lukiossa. Työryhmässä pohditaan jatkossa myös miten pakollisia kursseja voisi olla tarjolla ja mielenkiintoa on myös lukiodiplomikurssien järjestämiseen. Tämän sivuston kautta valittavat kurssit noudattavat suunnilleen 5-jaksojärjestelmää. Osallistuvat koulut ovat olleet yksimielisiä vaihdantaperiaatteen noudattamisesta. Kaikki verkkolukiotoimintaan osallistuvat lukiot tuovat tarjottimeen ainakin yhden kurssin.  Lue loppuun