Matkalla tekemään kuvataiteen lukiodiplomia.

Verkkolukiossa voi opiskella itsenäisesti

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio on ollut mukana Yksityiskoulujen Liitto Ry:n Verkkolukio.fi-palvelussa sen alusta asti. Verkkolukio.fi:n opintotarjonta perustuu lukioiden väliseen vaihdantaan. Yhteistyölukioiden opettajat tarjoavat opintojaksoja yhteistyölukioiden opiskelijoille ja vastaavasti heidän lukionsa opiskelijat voivat osallistua yhteistyölukioiden tarjoamille opintojaksoille.

Alice Tiira kertoo kuvataiteen opiskelusta, jossa itsenäisesti suoritetut luovat projektit, lähiopetus ja Classroomin etäkäyttö yhdistyivät monipuoliseksi taiteen tekemisen väyläksi. Miten onnistuu kuviksen opiskelu etänä ja mistä inspiraatio syntyy?

Mikä sai sinut valitsemaan itsenäisen kuviksen opiskelun?
Valitsin kuvataiteen kursseilla mieluusti itsenäisen opiskelun, koska työskentelen luovien tehtävien parissa mieluummin yksin kuin luokassa muiden kanssa. Itsenäinen työskentely on paljon vapaamuotoisempaa aikataulujen puolesta. Olen harrastanut kuvataiteita kymmenen vuotta
ja koin, että suoriudun tehtävistä helposti myös itsenäisesti kotona. Olen suorittanut muidenkin oppiaineiden kursseja itsenäisesti ja tiedän, että olen täsmällinen ja tehtävät
tulee hoidettua ajallaan.

Miten onnistuit yhdistämään kuvataiteen tekemisen ja lähiopetuksen?
Tarvitsen hetken, jolloin voin rauhassa uppoutua tutkimaan tehtävänantoa ja aihetta. Usein kun pääsee alkuun, työ valmistuu melkein huomaamatta, etenkin jos aihe on mieleinen. Lukion kuvataiteen kursseilla on onneksi ollut paljon joustonvaraa – voi päättää itsenäisesti, miten jotain tehtävää lähestyy ja miten sen toteuttaa. On tärkeää kuitenkin tietää jo kurssin alussa, milloin työn
täytyy olla valmis niin silloin voi suunnitella omaa ajankäyttöä edes suurpiirteisesti.

Saitko tukea ja palautetta opiskeluusi?
Sain tukea lähes samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. Pyysin koulussa tai viestillä kuvataideopettaja Salla Iivanaista kurkkaamaan keskeneräistä työtä. Mielestäni on tärkeää olla kurssin aikana yhteydessä opettajaan, vaikka ei olisi kysyttävääkään. Saatoin ilmoittaa, mitä olen tehnyt ja mitä vielä puuttuu, sen jälkeen saatoimme keskustella,miten työskentely on mielestäni edennyt tai miltä tehtävä on mielestäni vaikuttanut. On todella tärkeää saada monipuolista palautetta valmiista työstä kirjallisesti tai suullisesti opettajalta, jotta tietää seuraavalla kerralla, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Mikä oli parasta itsenäisessä opiskelussa?
Parasta on, että työtä voi jatkaa vaikka keskellä yötä, jos mieleen juolahtaa uusia ideoita. Työhön voi uppoutua moneksi tunniksi. Sitten voi taas olla hetkiä kun keskeneräinen työ odottaa koskemattomana useammankin päivän.

Mikä oli vaativinta itsenäisessä opiskelussa?
Itsenäisessä työskentelyssä saattaa syventyä työhön kerralla useammaksi tunniksi ja voi olla vaikeaa edetä, jos jokin pieni kohta työssä häiritsee omaa silmää. Lähiopetuksessa on helpompaa kysyä esimerkiksi opettajalta, kannattaisiko jotakin häiritsevää yksityiskohtaa muuttaa vai onko se riittävän hyvä jo sellaisenaan.

Anna vinkki: mitä itsenäistä kuvataiteen opiskelua suunnittelevan opiskelijan kannattaa huomioida?
Ole rohkea ja luova, kokeile kaikkea mitä tulee mieleen. Aina lopullinen työ ei synny ensimmäisestä ideasta, mutta se ei haittaa, kaikki kokeilut johdattavat lopputulosta kohti.
Välillä työskentelyn aikana voi joutua muuttamaan suunnitelmaa, mutta se ei ole niin vakavaa vaan voi johtaa juuri parempaan lopputulokseen.


Yksityisten lukioiden opiskelijat voivat opiskella Helsingin aikuislukiossa

Helsingin aikuislukion opinnot ovat maksuttomia helsinkiläisille toisen asteen tutkintotavoitteisille opiskelijoille myös yksityisistä oppilaitoksista. Oppimateriaalit he kustantavat itse, vaikka kuuluisivat maksuttoman toisen asteen piiriin. Aikuislukion opintoihin kuuluu aikuislukion iltaopinnot, aikuislukion omat verkko-opinnot sekä kesäopinnot kesäkuussa ja elokuussa. Lisätietoa ilmoittautumisesta. 

Ilmoittautuminen kesäopetukseen yksityisten lukioiden opiskelijoille aukeaa Wilmassa 15.5. klo 12.00.

Helsingin kaupungin kesälukion esitteisiin voit tutustua seuraavien linkkien avulla:

Kesäkuun lähiopetus 2023

Elokuun  etäopetus 2023